Femke Verwest is werkzaam als sectorhoofd van de afdeling Verstedelijking en Mobiliteit (V&M) bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Femke is supervisor van verschillende interdisciplinaire PBL-onderzoeken op het gebied van woningmarkt, mobiliteit en bereikbaarheid en regionale economie en arbeidsmarkt. Daarnaast geeft zij samen met Danielle Snellen (plv. sectorhoofd) leiding aan een team van 30 onderzoekers met verschillende disciplinaire achtergronden en zijn zij verantwoordelijk voor de onderzoeksprogrammering op het gebied van Verstedelijking en mobiliteit. Daarnaast is zij samen met Marc Hanou (sectorhoofd Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit (ROL)) verantwoordelijk voor de onderzoeksprogrammering op het PBL thema stad en regio in ontwikkeling. Zij is tevens secretaris van de Community of Practice van Multi-level Multi-actor governance van de fysieke leefomgeving, en voorzitter van het PBL bestuurskunde-cluster. Haar onderzoeksinteresses zijn: multi-level multi-actor governance vraagstukken, complexe transities en de ontwikkeling en toepassing van reflexieve onderzoeksmethoden (waaronder opgavegerichte/lerende & meervoudige evaluaties). Ze werkt graag aan complexe maatschappelijke vraagstukken en heeft vanwege haar voormalige functies (als onderzoeker en projectleider bij het Ruimtelijk Planbureau en plv. sectorhoofd van de afdeling Natuur en landelijk gebied) een ruime kennis van een variƫteit aan beleidsdossiers (natuur, woningmarkt, regionale economie, arbeidsmarkt, ruimtelijke ordening, verstedelijking, infrastructuur en energie). Ze krijgt energie van innoveren en het bruggen slaan tussen wetenschap, beleid en samenleving. Organisatie-brede onderwerpen waar zij zich mee bezig houdt zijn: de positionering van het PBL t.a.v. andere overheden, het bevorderen van omgevingsbewust en kwaliteitsbewust werken binnen de PBL-werkpraktijk, en het ontwikkelen van onderzoeksprogrammering op het gebied van multi-level multi-actor governance van de fysieke leefomgeving. Ze studeerde bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden en is gepromoveerd aan de Faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit op het onderwerp demografische krimp en beleidsstrategieƫn.

Opleiding 

  • 2008-2011: Promotie-onderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit Managementwetenschappen (externe Aio)
  • 1996-2001: Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden, afstudeerrichtingen: Organisatie & Management en Internationaal Bestuur
  • 1998-1999: Universiteit van Bologna, faculteit Politieke Wetenschappen (Socratesbeurs)
  • 1990 - 1996: VWO, Grotius College te Delft

Werkervaring 

  • 2021-heden: PBL (sectorhoofd bij de sector Verstedelijking en Mobiliteit)
  • 2014-2021: PBL (plv. sectorhoofd bij de sector Natuur en Landelijk Gebied)
  • 2008-2014: PBL (projectleider bij de sector Verstedelijking en Mobiliteit)
  • 2002-2008: Ruimtelijk Planbureau (onderzoeker bij de sector Ruimtelijke Ordening)

Side activities 

  • Bestuurslid van de Vakvereniging voor Bestuurskunde, zie voor meer informatie https://www.bestuurskunde.nl/bestuur/