- Beleidsevaluaties mest, ammoniak, duurzame veehouderij
- EU stikstof assessments
- Systeemanalyse voedsel en landbouw

Opleiding 

  • - Landbouwhogeschool Wageningen (sinds 1986 Landbouwuniversiteit). Afstudeer richting Bodemkunde en Bemestingsleer. Specialisatie Bodemscheikunde- en natuurkunde. Hoofdvakken: Bodemnatuurkunde, Kollo├»dchemie en Bodemscheikunde 1976-1982
  • - Landbouwuniversiteit: Promotie tot Doctor in de Landbouwwetenschappen op Proefschrift getiteld