Marian van Schijndel

Functie
Wetenschappelijk onderzoeker beleidsonderzoeker landbouw en milieu
Volledige naam
Drs. M.W. van Schijndel
opties verduurzaming voedselproductie en landbouw (resource- en eco-efficiency tav rantsoenen, huisvestingssystemen, bemesting en mestverwerking, mede i.r.t. dierenwelzijn); beleid mest en ammoniak, methaan, lachgas en fijn stof landbouw; monitoring, raming en opties landbouwemissies
Opleiding
  • Masterclass Beleid voor Onderzoekers 2013
  • Masterclass Governance 2012
  • RU Nijmegen chemie en biologie: Milieukunde, Microbiologie en Organische Chemie, wetenschapsjournalistiek, onderwijsbevoegdheid
Werkervaring
  • 1989-1992 TNO Industrie
  • 1992-2005 RIVM (technologieverkenningen -biotechnologie en industrie-, expert ondersteundende systemen technologie-ontwikkeling en -implementatie irt milieubeleid, implementatie Kyoto-protocollen broeikasgassen landbouw
  • 2006-2007 Milieu- en Natuurplanbureau
  • 2008-heden Planbureau voor de Leefomgeving
Nevenactiviteiten
  • bestuurslid geologische kring den bosch (organisatie lezingen)

Contactformulier

Via het onderstaande formulier kunt u contact opnemen met de medewerker. Vul een bericht in en uw eigen contactgegevens. De medewerker zal dan op korte termijn contact met u opnemen.

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Ik heb de privacy-verklaring gelezen en ben akkoord. *