opties verduurzaming voedselproductie en landbouw (resource- en eco-efficiency tav rantsoenen, huisvestingssystemen, bemesting en mestverwerking, mede i.r.t. dierenwelzijn); beleid mest en ammoniak, methaan, lachgas en fijn stof landbouw; monitoring, raming en opties landbouwemissies

Opleiding 

  • Masterclass Beleid voor Onderzoekers 2013
  • Masterclass Governance 2012
  • RU Nijmegen chemie en biologie: Milieukunde, Microbiologie en Organische Chemie, wetenschapsjournalistiek, onderwijsbevoegdheid

Werkervaring 

  • 1989-1992 TNO Industrie
  • 1992-2005 RIVM (technologieverkenningen -biotechnologie en industrie-, expert ondersteundende systemen technologie-ontwikkeling en -implementatie irt milieubeleid, implementatie Kyoto-protocollen broeikasgassen landbouw
  • 2006-2007 Milieu- en Natuurplanbureau
  • 2008-heden Planbureau voor de Leefomgeving

Side activities 

  • bestuurslid geologische kring den bosch (organisatie lezingen)