Ik ben als bioloog bij het PBL vooral bezig met Nederlands beleid voor het wereldwijd behoud van biodiversiteit en de diensten die ecosystemen aan de maatschappij leveren. Dat is een twee-ledige relatie - enerzijds gaat het om de impact van economische activiteiten op biodiversiteit en anderzijds om de afhankelijkheid van de economie van ecosystemen en hun diensten.
Ik werk vooral in een internationale context, en heb met mijn collega's bijvoorbeeld onderzocht wat de effecten van de Nederlandse consumptie zijn op biodiversiteit in de wereld, en hoe verduurzaming van onze internationale handel kan bijdragen aan het beperken van die effecten. Daarbij hebben we vooral de rol van certificering en keurmerken onder de loep genomen.
De laatste jaren ben ik vooral bezig met de rol die het bedrijfsleven en de financiele sector kunnen spelen bij het behoud van en het duurzaam omgaan met natuur en biodiversiteit. Er wordt vanuit zowel het nationale als internationale beleid steeds meer naar deze groep actoren gekeken, als onderdeel van inspanningen tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Eerder heb ik gewerkt aan het modelleren van het mondiale biodiversteitsverlies en de mogelijkheden om dat af te remmen met duurzaam bosbeheer, of het beperken van klimaatverandering met het gebruik van bio-energie. Daarover zijn assessments gepubliceerd in opdracht van internationale organisaties zoals de OECD, UNEP en de CBD.

Opleiding 

  • Doctoraal biologie en milieukunde - Universiteit Utrecht (UU)
  • Gepromoveerd aan de UU - Ecologische functies van Europese moeras-ecosystemen

Werkervaring 

  • 1997 - 2006 RIVM - Systeem en informatie analist milieu-rekensystemen
  • 1996 - 1997 SAS corporation - ICT consultant
  • 1991 - 1996 PhD Universiteit Utrecht - functions of wetland ecosystems
  • 2006 - nu PBL Onderzoeker internationaal biodiversiteitsbeleid

Side activities 

  • IPBES - Business and Biodiversity assessment