Ontwikkeling ramingsmodellen van samenstelling en gebruik Nederlands personenautopark en vrachtautopark.
Ramingen met het Landelijk Modelsysteem (LMS), een verkeersmodel met toedeling aan het autonetwerk.

Opleiding 

  • Natuurkunde aan Rijksuniversiteit Leiden.
  • Promotie natuurkunde aan de Universiteit van Twente

Werkervaring 

  • Ontwikkeling kortetermijnramingsmodel van samenstelling en gebruik Nederlands personenautopark.
  • Ontwikkeling langetermijnramingsmodel bedrijventerreinen (Bedrijfslocatiemonitor)
  • Ontwikkeling trendextrapolatiemodel van samenstelling en gebruik Nederlands vrachtautopark.