Bibliografie (update december 2019):

Vries, de R.J.M. (2016) De encycliek Laudato si' door de ogen van de milieusocioloog; een ontmoeting tussen kerkelijke leer en sociale wetenschappen, in Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio, nr. 3-4 2016

Vries, de R.J.M. (2017) Laudato Si': Laat de Kamer zich bekeren? Mierlo: Van Stiphout. ISBN: 978-90-825587-2-2 (Eerste druk (oplage: 50 stuks); herdruk in particuliere opdracht in 2018 (oplage 150 stuks).

Vries, de R.J.M. (2017) Laudato Si: De Kamer laat zich niet bekeren; Milieuvisie Paus te radicaal voor Kamerleden. In De Linker Wang nr.4-2017. p. 16-17

Vries, de R., Vringer, K., Wentink, C. & Visser, H. (2019) Gemeentelijke bestuurskracht en de energietransitie. Den Haag: PBL

Opleiding 

  • Geografie, Planologie en Milieu (WO Bachelor) Radboud Universiteit Nijmegen (BSc.) 2010-2014
  • Milieu-Maatschappijwetenschappen (WO Master) Radboud Universiteit Nijmegen (MSc.) 2014-2017

Werkervaring 

  • stagiair Gemeente Boxmeer
  • onderzoeksstagiair Katholieke Vereniging voor Oecumene