10 veelgestelde vragen over lerend evalueren

Rapport

Het PBL voert sinds 2014 lerende evaluaties uit van en voor beleidsprogramma’s die zijn gericht op grootschalige veranderopgaven. In deze notitie worden de 10 meest gestelde vragen over lerend evalueren en hoe het PBL hier invulling aan geeft, beantwoord.

Lerend evalueren is geen geënte methodiek – er zijn geen gestandaardiseerde leidraden of beoordelingskaders voor beschikbaar – en daarom staat het iedereen relatief vrij om een eigen invulling aan deze evaluatiemethode te geven. In deze notitie wordt aan de hand van 10 vragen beschreven hoe het PBL hier invulling aan geeft en hoe er wordt gezorgd dat dit gebeurt op een wetenschappelijk robuuste wijze, met kwaliteit en met impact.

De notitie is bedoeld voor belangstellenden uit de beleidswereld en onze collega-kennisinstituten die nieuwsgierig zijn naar onze toepassing en onderbouwing. De notitie is geschreven vanuit het PBL-programma Leren in Opgavegerichte Netwerken (LiON), een programma dat specifiek is gericht op het ondersteunen van het leren door overheden en partners die staan voor grootschalige veranderopgaven.

Auteurs

PBL Auteurs
Lisa Verwoerd Eva Kunseler Pia Nabielek Hiddo Huitzing

Kenmerken

Publicatietitel
10 veelgestelde vragen over lerend evalueren
Publicatiesubtitel
Bij het Planbureau voor de Leefomgeving
Publicatiedatum
25 april 2023
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
16
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5138