Aandachtspunten bij Investeringsagenda bouw en leefomgeving

Geplande investeringen in de bouw naar voren te halen om de door corona getroffen economie te stimuleren lijkt vooralsnog niet nodig. Dat stellen het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving naar aanleiding van de Investeringsagenda bouw en leefomgeving, die moet bijdragen aan duurzaam herstel. De crisisaanpak van de Rijksoverheid op dit gebied verdient eerst een scherpe probleemanalyse, stellen de bureaus. Deze notitie bespreekt enkele aandachtspunten.

Willen investeringen in deze coronatijd effectief zijn, dan moeten ze gericht zijn op de sectoren waar de problemen zich voordoen. Vooralsnog zijn de problemen in de bouwnijverheid minder groot dan in andere sectoren. Te vroeg een markt stimuleren die al op de grens van zijn capaciteit zit, is inefficiënt, waarschuwen de planbureaus, want dat leidt tot concurrentie tussen projecten om het schaarse bouwaanbod. Dit heeft mogelijk prijsstijgingen tot gevolg.

Specifieke subsidies in plaats van algemene investeringssubsidie

Het CPB en PBL geven daarnaast aan dat een algemene investeringssubsidie niet per definitie zinvol is. Ook bijvoorbeeld een btw-verlaging zet geen zoden aan de dijk als er een vraagtekort is in de bouw. Specifieke subsidies, bijvoorbeeld gericht op bepaalde regio’s, kunnen wel effectief zijn.

Extra middelen om ingezet beleid te ondersteunen

Ook constateren de kennisinstituten dat het crisisbeleid en structuurbeleid (dat over meerdere jaren gaat) niet altijd makkelijk te verenigen zijn. Extra middelen kunnen wel helpen om ingezet beleid te ondersteunen of te versnellen, zoals bijvoorbeeld het versneld isoleren van woningen als de vraag in de bouw tegenvalt. De timing van deze investeringen dient daarvoor goed aan te sluiten bij de crisis, maar ook bij de doelstellingen op de lange termijn.

Auteurs

PBL Auteurs
Edwin Buitelaar Frans Schilder
Overige auteurs
Ton Manders (CPB)

Kenmerken

Publicatietitel
Aandachtspunten bij Investeringsagenda bouw en leefomgeving
Publicatiedatum
15 september 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
4
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4269