Actualisatie invoer mobiliteitsmodellen 2020

Deze notitie beschrijft twee nieuwe varianten van de WLO 2015 die door het PBL zijn ontwikkeld op verzoek van het Ministerie van IenW, ten behoeve van de invoer van de mobiliteitsmodellen van Rijkswaterstaat. Het gaat om nieuwe cijfers over bevolking, huishoudens en banen, nationaal en per provincie en enkele variabelen met betrekking tot de economische groei.

Ontwikkelingen sinds het uitkomen van de WLO 2015

Sinds het uitkomen van de WLO2015 is de bevolking relatief sterk gegroeid, is de productiviteitsgroei beperkt geweest en zijn de ontwikkelingen vrij sterk geconcentreerd geweest in de Randstad.

In de nieuwste ramingen van CBS en CPB (uit december 2019) ontwikkelen de bevolkingsomvang en de productiviteit zich tot 2050 buiten de bandbreedte van de WLO 2015. In de nieuwe varianten zijn de scenariocijfers uit de WLO 2015 consistent gemaakt met deze actuele ramingen.

Tot 2050: bevolkingsgroei, huishoudensverdunning, lagere groei bbp per hoofd

In de nieuwe varianten groeit de bevolking naar 20,7 miljoen in het jaar 2050 in variant Hoog, en naar 17,9 miljoen in variant Laag. De groei is het sterkst in de Randstadprovincies. Aantallen huishoudens groeien door de huishoudensverdunning nog iets sterker, aantallen banen door de vergrijzing op de arbeidsmarkt juist minder sterk.

Door de lagere productiviteitsgroei neemt het bbp per hoofd (een belangrijke indicator voor het verwachte inkomen) minder toe dan oorspronkelijk geraamd.

Gebruik als modelinvoer voor LMS en NRM

IenW en Rijkswaterstaat zullen later in 2020 op basis van deze cijfers de gedetailleerde modelinvoer vaststellen. Vervolgens zullen deze gebruikt worden in de nieuwe versie van LMS en NRM bij analyses voor de NMCA 2021 en standaardtoepassingen vanaf april 2021.

Zo kunnen de nieuwe cijfers gebruikt worden in toekomstige beslissingen over infrastructuur- en mobiliteitsbeleid.

Eind juni 2020 zijn correcties doorgevoerd in een aantal cijfers voor 2018 in de open data en in een drietal tabellen in de toelichtende notitie. Voor nadere informatie zie het tabblad “Verantwoording” in de open data en de voetnoot op pagina 5 in de notitie.

Kenmerken

Publicatietitel
Actualisatie invoer mobiliteitsmodellen 2020
Publicatiedatum
5 juni 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
25
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4142