Analyse afspraken klimaatakkoord - startnotitie

In het regeerakkoord Rutte-3 is aangegeven dat een emissiereductiedoel van 49% in 2030 uitgangspunt wordt van een nieuw klimaat- en energieakkoord, en dat maatregelen worden genomen die voorbereiden op het realiseren van dit doel. In internationaal verband streeft het kabinet ernaar om dit doel te verhogen naar 55% emissiereductie in 2030.

Inmiddels is het proces om te komen tot een nieuw klimaatakkoord gestart. Het PBL vervult op dit moment twee rollen. Deze notitie beschrijft hoe het PBL in die rollen te werk gaat, welke informatie het PBL tijdens het proces verwacht te kunnen bieden en welke informatie het PBL vanuit het proces nodig heeft om zijn rol optimaal te kunnen vervullen.

De notitie biedt de onderhandelende partijen daarmee inzicht in hetgeen zij van het PBL kunnen verwachten in de verschillende fasen van het proces. Deze notitie schetst de intentie van PBL bij de aanvang van het proces. Indien nodig kan het PBL deze naar bevind van zaken bijstellen.

Auteurs

Michiel Hekkenberg, Robert Koelemeijer

Kenmerken

Publicatietitel
Analyse afspraken klimaatakkoord - startnotitie
Publicatiedatum
4 mei 2018
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
3168