Behoedzame uitgifte ontwikkelingsruimte PAS is raadzaam

Natuurherstel én economische ontwikkeling gelijktijdig mogelijk maken; dat is het doel van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Rijk en provincies nemen hiermee een voorschot op de verwachte gunstige effecten van de PAS, zoals het verminderen van stikstofdepositie.

In een artikel in tijdschrift 'Lucht' beschrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de verwachte werking van het programma in de praktijk.

Auteurs

Rob Folkert, Dirk-Jan van der Hoek, Marian van Schijndel

Kenmerken

Publicatietitel
Behoedzame uitgifte ontwikkelingsruimte PAS is raadzaam
Publicatiedatum
25 juni 2015
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
SDU Tijdschrijft Lucht
Productnummer
1779