Behoedzame uitgifte ontwikkelingsruimte PAS is raadzaam

25-06-2015 | Publicatie

Natuurherstel én economische ontwikkeling gelijktijdig mogelijk maken; dat is het doel van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Rijk en provincies nemen hiermee een voorschot op de verwachte gunstige effecten van de PAS, zoals het verminderen van stikstofdepositie.

In een artikel in tijdschrift 'Lucht' beschrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de verwachte werking van het programma in de praktijk.