Bereikbaarheid verbeeld: Een complex begrip in infographics gevat

20-11-2014 | Publicatie

Het PBL bracht in 2014 ‘Bereikbaarheid verbeeld’ uit. Een publicatie waarin het begrip bereikbaarheid aan de hand van 14 infographics werd uitgebeeld. De paper op deze pagina, geschreven voor het CVS-congres 2014, geeft een beknopte weergave van doel en aard van deze exercitie en enkele voorbeelden van de infographics.

In de wereld van kennis en onderzoek is een brede kijk op bereikbaarheid vrij gebruikelijk. Of je kunt komen waar je moet of wil zijn, hangt immers niet alleen af van de beschikbare verbindingen tussen plekken en het vervoersaanbod. Maar vooral ook van waar we wonen, werken en winkelen en van hoeveel tijd, geld en moeite het kost om een reis te maken. Bereikbaarheidsbeleid richt zich echter nog voornamelijk op het oplossen van mobiliteitsproblemen. Dit komt onder andere door een traditionele scheiding tussen de beleidsterreinen ruimte en mobiliteit. Er is wel steeds meer sprake van onderlinge toenadering over deze traditionele grenzen heen. Met Bereikbaarheid verbeeld wil het PBL deze toenadering ondersteunen.