Binnenstedelijke appartementen of suburbane eengezinswoningen?

Een analyse van de betalingsbereidheid voor woningtypen en locaties

Deze notitie doet verslag van een onderzoek naar de betalingsbereidheid voor verschillende woningtypen, op verschillende locaties. Dat onderzoek toetst de breedgedragen hypothese dat woningzoekenden vooral behoefte hebben aan suburbane grondgebonden woningen in plaats van de binnenstedelijke appartementen, die nu een groot deel van het woningbouwprogramma vormen.

Een onderzoek naar de betalingsbereidheid laat zien wat mensen ├ęcht belangrijk vinden wanneer ze worden geconfronteerd met de beperkingen van hun middelen en keuzeopties. Bij de woningkeuze moet dan bijvoorbeeld een afweging plaatsvinden tussen woninggrootte enerzijds en locatie nabij werk en voorzieningen anderzijds. Dit is ook een afweging tussen woningprijzen en transportkosten.

Geen sprake van overmatige fixatie op de bouw van binnenstedelijke appartementen

Het onderzoek laat zien dat, wanneer we corrigeren voor woningomvang en de locatie van woningen, appartementen bijna 20% duurder zijn dan eengezinswoningen. Op basis hiervan en mede gelet op de verwachte ontwikkeling van eenpersoonshuishoudens is er geen sprake van overmatige fixatie op de bouw van binnenstedelijke appartementen.

Naast de notitie wordt de onderzoeksmethode in een apart artikel toegelicht.

Auteurs

PBL Auteurs
Edwin Buitelaar Bart Rijken
Overige auteurs
Jip Claassens (VU/Object Vision)

Kenmerken

Publicatietitel
Binnenstedelijke appartementen of suburbane eengezinswoningen?
Publicatiesubtitel
Een analyse van de betalingsbereid voor woningtypen en locaties
Publicatiedatum
27 april 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
13
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4179