Bodem- en watersysteem: cruciaal voor biobased economy

Duurzaamheid is in een 'biobased economy' een belangrijk begrip, zowel bij het gebruik van de biomassa als in de productieketen. Het bodem- en watersysteem speelt een essentiële rol bij de productie van biomassa en staat aan het begin van de keten. De claim van duurzaamheid staat of valt met hoe wordt om gegaan met het bodem- en watersysteem.

Hernieuwbare biomassa betekent niet een onbegrensd aanbod

Een 'biobased economy' betekent een overgang van uitputbare fossiele voorraden naar hernieuwbare biomassa. Gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie, maar ook uit de natuur, worden ingezet voor niet-voedseltoepassingen. De voorraden biomassa zijn echter niet onuitputtelijk en er is competitie met andere vormen van landgebruik.

De plantaardige en in mindere mate van dierlijke producten afkomstige grondstoffen zoals houtvezels, stro, granen en vetten kunnen worden gebruikt in laagwaardige producten die in bulkhoeveelheid worden ingezet in de chemie- en energiesector. Daarnaast kunnen deze grondstoffen ingezet worden voor hoogwaardige producten met gering volume, bijvoorbeeld vitamines, antibiotica en hulpstoffen voor medicijnen, met in potentie economische betekenis in zowel de chemie- als materialensector.

Duurzaam gebruik van biomassa wordt mogelijk door alle delen van de gewassen optimaal te benutten en het gebruik van biobased grondstoffen zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in een kringloop of de grondstoffen zo lang mogelijk te hergebruiken.

Bewust gebruik van bodem- en watersysteem van groot belang

De meeste natuurlijke systemen kunnen een zekere ‘oogst’ van biomassa aan. Bewust bodemgebruik en bewust gebruik van meren en zeeën is met de sterk toegenomen aandacht voor een biomassa gerichte economie meer dan ooit van belang.

Meer informatie

Auteurs

G.J. van den Born, J.P.M. Ros

Kenmerken

Publicatietitel
Bodem & watersysteem: cruciaal voor biobased economy
Publicatiedatum
24 april 2012
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Bodem, nr. 2, april 2012
Productnummer
821