Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Bosatlas van het voedsel

Overig type | 20-11-2014
Foto omslag bosatlas van het voedsel

Het PBL heeft ten bate van de Bosatlas van het Voedsel– als een van bijna veertig overheidsinstellingen, kennisinstellingen en bedrijven – veel kennis en informatie over de Nederlandse voedselvoorziening aangeleverd. Over voedsel heeft het PBL de afgelopen jaren verschillende publicaties uitgebracht. Door medewerking aan deze Bosatlas maakt het PBL de verworven kennis nu ook beschikbaar voor grote groepen in de samenleving.

Veelzijdig beeld van de Nederlandse voedselvoorziening

De Bosatlas van het Voedsel schetst een veelzijdig beeld van de Nederlandse voedselvoorziening. Zo laat de atlas zien dat de Nederlander dagelijks gemiddeld negen euro aan voedsel besteedt, waarvan drie euro buitenshuis, dat mensen van zeventig jaar en ouder het meeste fruit eten en dat één op de drie vrachtwagens op de Europese wegen voedsel vervoert.

Kaarten en infographics laten zien dat de wijze waarop ons voedsel wordt geproduceerd voortdurend verandert en dat consumenten verschillende ideeën hebben over ‘goed’ voedsel.

Link to infographic: 'Infographic deelname aan activiteiten op voedselgebied 2013'
Link to infographic: 2'Infographic deelname aan activiteiten op voedselgebied 2013'

Klik op het figuur voor meer informatie.

De atlas brengt in kaart wat er allemaal gebeurt voordat voedsel op ons bord belandt (van grond tot mond). Ook de effecten van de Nederlandse voedselvoorziening op milieu, natuur en ruimte krijgen in deze atlas ruime aandacht.

Meer PBL-publicaties over voedsel

Auteur(s)Noordhoff Uitgevers; Coördinatie PBL: Trudy Rood
Publicatiedatum20-11-2014