De macht van het menu

Nederlanders krijgen te veel verzadigde vetten en zout binnen en eten juist weer te weinig groente en fruit. Ook consumeren we vergeleken met andere delen van de wereld relatief veel vlees en zuivel, producten die meer land en grondstoffen vergen dan plantaardig voedsel.

Ook wordt het Nederlandse menu niet op de meest duurzame wijze geproduceerd. Dat huidige menu leidt dan ook tot forse problemen: van overgewicht tot wereldwijd biodiversiteitsverlies, van onvoldoende dierenwelzijn tot broeikasgasemissies.

Een nieuwe benadering om al deze verschillende vraagstukken effectief aan te pakken, is daarom wenselijk. In dit rapport gaan de auteurs in op vraagstukken rondom het voedselsysteem in Nederland:

  • Hoe ziet het huidige voedselsysteem eruit?
  • Waar liggen de opgaven?
  • Welke bewegingen zijn er op de markt en binnen de maatschappij?
  • Wat verwachten bedrijven van de overheid?
  • Waar liggen de kansen?
  • En hoe kan de overheid aansluiten bij deze wensen en kansen?

Auteurs

Henk Westhoek, Trudy Rood, Martha van Eerdt, Marjolein van Gelder, Hans van Grinsven, Melchert Reudink & Henk van Zeijts

Kenmerken

Publicatietitel
De macht van het menu
Publicatiedatum
29 juni 2013
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
792