Bouwen aan leefomgevingskwaliteit

De studie Bouwen aan leefomgevingskwaliteit werpt een blik op de volledige breedte van het begrip 'leefomgevingskwaliteit'. Daarnaast laat het, aan de hand van recente binnenstedelijke bouwprojecten, zien dat de woningbouwopgave uitstekend benut kan worden om dorpen en steden nóg leefbaarder te maken.

Om antwoord te kunnen bieden op de vraag in hoeverre verstedelijking samengaat met leefomgevingskwaliteitsverbetering heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit onderzoek uitgezet: ‘Bouwen aan leefomgevingskwaliteit’ moet meer inzicht geven in de condities en mogelijkheden voor binnenstedelijk bouwen waarbij de leefomgevingskwaliteit wordt behouden of wordt versterkt. Het onderzoek, uitgevoerd door Vereniging Deltametropool en begeleid door het Planbureau voor de Leefomgeving is opgezet in twee delen:

  • Catalogus voor leefomgevingskwaliteit

    Deze catalogus biedt een overzicht van alle deelaspecten waaruit leefomgevingskwaliteit bestaat, op basis van een inventarisatie van wetenschappelijke studie naar binnenstedelijk bouwen en leefomgevingskwaliteit door het PBL. Het geeft in 36 doelen een beeld van de reikwijdte van het begrip leefomgevingskwaliteit, zonder hierin een hiërarchie of prioritering in aan te brengen. Aan de hand van goede, bestaande voorbeelden toont de catalogus op welke manieren binnenstedelijke ontwikkelingen aan de verschillende doelen van leefomgevingskwaliteit kunnen bijgedragen.

  • Voltooid en verbeterd?

    Binnenstedelijk bouwen resulteert in veel gevallen in een aanzienlijke kwaliteitsverbetering ten opzichte van de oude situatie. Dat blijkt uit een analyse van woningbouwprojecten die in de afgelopen vijf jaar gerealiseerd zijn. Na inventarisatie van locaties waar de afgelopen vijf jaar verdichting heeft plaatsgevonden, met behulp van de PBL dataset (RUDIFUN), zijn 20 projecten geselecteerd die een beeld geven van wat er in Nederland aan woongebouwen wordt gerealiseerd. Veelal onopvallende projecten, waarvan de oude situatie vaak snel vergeten is en waardoor de positieve verandering die is bewerkstelligd vaak niet herkend wordt. Deze gerealiseerde projecten worden vergeleken met de reeds vergeten, voormalige situatie om zo de positieve effecten op de leefomgevingskwaliteit te kunnen duiden.

Auteurs

PBL Auteurs
Arjan Harbers Claudia Basta Kersten Nabielek
Overige auteurs
Arjan Smits (Vereniging Deltametropool)
Vera Loefs (Vereniging Deltametropool)
Emilia Harle (Vereniging Deltametropool)
Ana Luisa Moura (Vereniging Deltametropool)
Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool)

Kenmerken

Publicatietitel
Bouwen aan leefomgevingskwaliteit
Publicatiesubtitel
Een blik op het begrip leefomgevingskwaliteiten de bijdrage hieraan van binnenstedelijke bouwprojecten uit het recente verleden
Publicatiedatum
15 maart 2022
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
106
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4445