Broeikasgasemissies door landbouwproductie en voedselconsumptie

Er zijn verschillende manieren om te berekenen wat het aandeel van landbouw en voedsel is in het geheel van de broeikasgasemissies en in welke mate deze uitstoot kan afnemen. Zo worden landbouw- en voedsel-gerelateerde emissies zowel vanuit het oogpunt van productie als consumptie bezien.

Het productieperspectief is gericht op de uitstoot van broeikasgassen op Nederlands grondgebied die samenhangen met de productie van voedsel in de landbouw. Het consumptieperspectief geeft inzicht in hoe Nederlanders door hun voedselkeuze de uitstoot aan broeikasgassen, ongeacht in welk land de productie plaatsvindt, kunnen beïnvloeden.

Het aandeel van de landbouw was 34,5 Mton CO2-equivalenten in 2015 en dat is ongeveer 17% van de broeikasgasemissies op Nederlands grondgebied (201 Mton CO2-equivalenten). De uitstoot van de Nederlandse veehouderij was 22,8 Mton CO2-equivalenten in 2015.

Het aandeel van de voedselconsumptie in de totale Nederlandse consumptie was ongeveer 12% (circa 32 Mton CO2-equivalenten) in de periode 2011-2014. Hiervan was ongeveer 7% toe te rekenen aan de consumptie van dierlijke producten (19 Mton CO2-equivalenten). Het totaal van de met Nederlandse consumptie verbonden uitstoot van broeikasgassen bedroeg 260 Mton CO2-equivalenten.

Auteurs

Martha van Eerdt en Henk Westhoek

Kenmerken

Publicatietitel
Broeikasgasemissies door landbouwproductie en voedselconsumptie
Publicatiedatum
4 maart 2019
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3661