Cahier Klimaat en energie, toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving

In de studie Welvaart en Leefomgeving worden onzekerheden verkend en scenario’s ontwikkeld rondom ontwikkelingen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Voor het thema klimaat en energie zijn energie- en klimaatscenario’s ontwikkeld die tot 2050 uitgaan van de bestaande toezeggingen op het gebied van het mondiale klimaatbeleid.

In scenario Hoog gaan de onderzoekers van het PBL en CPB uit van een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 65% ten opzichte van 1990. In scenario Laag gaan ze uit van een vermindering van 45%. Dit vanwege een minder effectief klimaatbeleid

Kenmerken

Publicatiedatum
1 december 2015
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1684