Cahier Mobiliteit, toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving

In de studie Welvaart en Leefomgeving worden onzekerheden verkend en scenario’s ontwikkeld rondom ontwikkelingen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Voor het thema mobiliteit, waarvan dit cahier de beknopte weergave biedt, zijn 2 rustige, beleidsarme referentiescenario’s uitgewerkt: het scenario Hoog en het scenario Laag. Dit is gedaan voor binnenlandse personenmobiliteit, goederenvervoer (inclusief zeehavens) en luchtvaart.

Nederlanders leggen steeds meer kilometers af. De personenmobiliteit blijft toenemen in beide scenario’s. Ook het internationale goederenvervoer neemt toe. De vraag naar luchtvaart stijgt snel, dankzij de wereldwijde groei van bevolking en economie,

Kenmerken

Publicatiedatum
1 december 2015
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1686