CO2-emissie van de luchtvaart op de lange termijn

In deze notitie wordt de CO2-uitstoot voor de luchtvaart op de lange termijn verkend aan de hand van twee scenario’s. De uitstoot zal naar verwachting in 2050 hoger zijn dan de huidige uitstoot, ondanks de verwachte verbetering in energie-efficiëntie, met name door de verwachte groei in het vliegverkeer. De ambitie in de Ontwerp-Luchtvaartnota is een halvering van de CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 2005. Die ambitie is alleen te bereiken als het lukt om de toekomstige emissies in 2050 met 55 tot 64% te verminderen ten opzichte van de emissie in de scenario’s.

CO2-uitstoot van de luchtvaart in 2050 hoger door verwachte volumegroei

De omvang van de luchtvaart, het energiegebruik ervan en de mix van duurzame en fossiele brandstoffen bepalen de CO2-emissie van de luchtvaart.

De scenario’s gaan uit van een gemiddelde verbetering in de energie-efficiëntie van vliegtuigen tussen 0,6 en 1,5% per jaar op basis van toepassing van nieuwe motortechnologie, nieuwe vliegtuigontwerpen, toename van bezettingsgraden en operationele maatregelen. Toch zal het totale energiegebruik van de luchtvaart 30 tot 40% hoger uitkomen in 2050 dan in 2017, als gevolg van verwachte volumegroei. Een vijfde van de vluchten is intercontinentaal, en die vluchten over een afstand van meer dan 4.000 kilometer gebruiken ongeveer 70% van de energie. Net als het energiegebruik zal ook de verwachte CO2-uitstoot toenemen, tot zo’n 12 tot 15 megaton in 2050.

Hoewel de onzekerheden als gevolg van de coronacrisis groot zijn, geven de beschreven langetermijnscenario’s een bruikbare basis om beleid te doordenken. Overige luchtvaartemissies, anders dan CO2, beïnvloeden op grote hoogte de opwarming van de aarde, maar die emissies worden in deze notitie niet gekwantificeerd.

Auteurs

PBL Auteurs
Gabrielle Uitbeijerse

Kenmerken

Publicatietitel
CO2-emissie van de luchtvaart op de lange termijn
Publicatiedatum
9 november 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
26
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4041