Column Energie Actueel - Kolen meest vervuilend en meest gesteund

11-11-2014 | Publicatie

Enkele weken geleden verscheen een prachtige studie van Ecofys, CE Delft en andere organisaties waarin voor het eerst een poging wordt gedaan alle financiële overheidsinterventies inzake elektriciteits- en warmte-opwekking in kaart te brengen en te vergelijken met de ongeprijsde kosten. Dit monnikenwerk vond plaats voor het jaar 2012, voor de Europese Unie als geheel en apart per land. De uitkomsten zijn vaak opzienbarend. Lees meer in de column van Pieter Boot over recente ontwikkelingen in de energiesector.