De elektrische auto: wie kan ermee uit de voeten?

25-11-2011 | Publicatie

Het kabinet heeft de ambitie dat er 1 miljoen elektrische auto’s in gebruik zijn in het jaar 2025. De gemiddelde Nederlandse automobilist staat echter nog erg terughoudend tegenover het kopen van elektrische auto’s. Belemmeringen om over te stappen op de elektrische auto zijn onder meer de actieradius, oplaadduur en het aantal oplaadmogelijkheden. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Goudappel Coffeng hebben in 2011 onderzocht of automobilisten hun huidige autoverplaatsingen ook met een elektrische auto zouden kunnen maken. 

Het onderzoek laat zien dat de kleine actieradius van de elektrische auto en het beperkte aantal oplaadpunten in veel gevallen nog een belemmering vormen. Het blijkt dat veel huishoudens hun verplaatsingsgedrag moeten aanpassen als ze zouden overstappen naar een elektrische auto.