De invloed van demografische ontwikkelingen op het autobezit in de stad

Het wordt steeds drukker in Nederlandse steden. Onder meer met gericht parkeerbeleid proberen lokale overheden sturing te geven aan de groeiende parkeerdruk. Dit artikel besteedt aandacht aan een aantal demografische ontwikkelingen die, in samenhang met ontwikkelingen in verstedelijking en stedelijke mobiliteit, van invloed zijn op het autobezit.

Parkeerdruk

De stad is voor steeds meer mensen aantrekkelijk om te wonen, te winkelen, een museum te bezoeken of om uit te gaan. Omdat veel inwoners van de stad een auto hebben en veel bezoekers met een auto naar de stad komen, is het niet altijd eenvoudig een parkeerplek te vinden. Stedelijke overheden proberen onder meer met gericht parkeerbeleid daar sturing aan te geven.

Sociaal-economische en demografische factoren

Sociaal-economische factoren als de ontwikkeling van de koopkracht of de werkgelegenheid spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het autobezit in de toekomst.

Voor het ontwikkelen van toekomstig parkeerbeleid is het van belang ook sociaal-demografische ontwikkelingen nauwgezet te volgen.

  • De groei van de stedelijke bevolking zorgt voor een toename van het aantal auto’s in de stad.
  • Omdat in steden relatief veel jongeren gaan wonen zal die toename iets minder snel gaan. Jongeren hebben minder geld en hebben als ze studeren bovendien vaak goede alternatieven als gratis openbaar vervoer. Jongeren settelen ook steeds later en dat gaat gepaard met het uitstellen van het kopen van een auto. Bovendien hechten zij wellicht minder aan de auto als statussymbool.
  • Er wonen steeds meer ouderen in de stad. En hoewel de ouderen van nu actiever en mobieler zijn en vaker een auto bezitten dan de ouderen van vroeger, is het autobezit onder 65+ers lager dan dat van mensen van middelbare leeftijd.
     

Auteurs

Hans Nijland, Dorien Manting, Femke Daalhuizen en Ori Rubin

Kenmerken

Publicatietitel
De invloed van demografische ontwikkelingen op het autobezit in de stad
Publicatiedatum
15 mei 2017
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Parkeer24, nr.2, mei 2017 pag. 21-25
Productnummer
2917