De klimaatbestendige stad vraagt juist om meer groen

01-04-2020 | Artikel

Inbreiding en verdichting verhouden zich moeilijk tot het groener en klimaatbestendig maken van de stad. Dat blijkt uit een analyse van satellietbeelden van Zaanstad tussen 2003 en 2016. Er is in die periode bijna 20 procent van het stedelijk groen verloren gegaan. De verdichtingsambitie blijft voor de komende jaren onverminderd hoog. Daarentegen is er juist meer groen nodig om steden voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Toch kan een compacte stad ook groen zijn. Dat vraagt wel een beleidsomslag.