Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

De opgaven en kansen van Conference of Parties 2015 in Parijs

Artikel | 20-07-2015

Om de risico’s van klimaatverandering binnen de perken te houden hebben landen wereldwijd afgesproken dat internationale inspanningen gericht moeten zijn op het beperken van de gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau. Voor het halen van de tweegradendoelstelling met een meer dan gemiddelde kans moeten de toekomstige mondiale cumulatieve CO2-emissies tot zo'n 1000 Gigaton worden beperkt. Dit niveau wordt waarschijnlijk al voor 2040 overschreden met huidig klimaatbeleid.

Verwachte emissies in 2020 en 2030 vergeleken met emissiepaden voor 2 graden

Uitstel van actie tot 2030 betekent dat emissies nog sterker moeten dalen in de periode erna dan in het geval van onmiddellijke actie. Dit is alleen mogelijk met grootschalige toepassingen van maatregelen die tot negatieve CO2-emissies leiden, waaronder herbebossing en met name bio-energie in combinatie met CO2-afvang en -opslag.

Interessante opties op korte termijn zijn (ambitieuzere) doelen voor hernieuwbare energie, het verbeteren van de energie-efficientie van de gebouwde omgeving, het terugdringen van fluorkoolwaterstoffen en standaarden voor brandstofverbruik in transport, omdat ze aansluiten bij nationale prioriteiten van veel landen.

Dit artikel is onderdeel van een speciale uitgave van TPEdigitaal met als thema Energiebeleid en Klimaat. Zie tevens de overige publicaties met medewerking van PBL.
Auteur(s)Andries Hof; Detlef van Vuuren; Michel den Elzen; Mark Roelfsema
Publicatiedatum20-07-2015
PublicatieTPEdigitaal
Reference2015 jaargang 9(2)