De Topsector Energie en energie-innovatie

De Topsector Energie is één van de negen Topsectoren die het Kabinet heeft aangewezen om de Nederlandse economie nog sterker te maken. Bedrijven, kennisinstellingen en de overheid werken in de Topsector Energie samen aan adviezen en programmalijnen voor de ontwikkeling van kennis en innovatie. De Topsector Energie heeft twee doelstellingen: versterken van zijn internationale concurrentiepositie en bijdragen aan de transitie naar een CO2-arme energiesysteem. Aan dat laatste komt de Topsector onvoldoende toe. Dit concludeert het PBL uit gesprekken met experts.

Kortetermijnfocus ontoereikend voor innovatie

De doelstellingen van het Energieakkoord zijn leidend voor de Topsector Energie. Deze kortetermijnambities zijn voor het zoekproces naar innovatie ontoereikend. De periode is te kort voor innovatie in de zin van radicale vernieuwing. Het leidt vooral tot verbetering van bestaande technieken en systemen. Het ontbreekt  aan een visie die richting geeft aan het ingrijpende veranderingsproces van de transitie naar een CO2-arm energiesysteem. Dit gaat gepaard met te weinig aan aandacht voor systeeminnovaties.

Platform voor samenwerking maar niet voor nieuwkomers

Echte vernieuwing komt moeilijk van de grond en de ruimte voor nieuwkomers is onvoldoende. Experts zijn eensgezind positief over de met het Topsectorenbeleid ontstane samenwerking tussen het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. Uit het oogpunt van stabiliteit is het belangrijk de gekozen vorm van innovatiebeleid voorlopig te continueren. Aanpassingen in de opzet en aansturing van en de prioritering in het Topsectorenbeleid zouden meer ruimte moeten generen voor de lange termijn.

Auteurs

Alexander van der Vooren, Jan Ros

Kenmerken

Publicatietitel
De Topsector Energie en energie-innovatie
Publicatiedatum
11 september 2014
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1547