De vergeten transportsectoren

30-08-2010 | Publicatie

De sector verkeer en vervoer moet aanzienlijk minder broeikasgas uitstoten om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. Voor het personenautoverkeer zijn de oplossingsrichtingen veelvuldig onderzocht. Aan de luchtvaart, het vrachtvervoer over de weg en de scheepvaart - samen verantwoordelijk voor bijna een kwart van de totale mondiale CO2-emissie - is echter veel minder aandacht besteed. Dit artikel analyseert de mate waarin innovatie in ons land van de grond komt voor deze drie sectoren. Hieruit blijkt dat zowel marktpartijen als de overheid hun invloed kunnen aanwenden om de vergeten transportsectoren klimaatneutraler te maken.