Doet het kabinet de zuinige auto in de ban?

Het kabinet gaat de belastingkortingen voor zuinige auto’s aanpassen. Dit leidde vorig jaar tot enige commotie omdat de nieuwe plannen ongunstig zouden uitpakken voor de staatskas en voor het milieu. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat de nieuwe plannen tot een iets zwaarder en onzuiniger autopark leiden.

De verwachte daling van de CO2-emissie van het personenautoverkeer tot 2020 valt hierdoor iets lager uit. Per saldo blijft het fiscale vergroeningsbeleid voor personenauto's dat vanaf 2006 is ingezet echter gunstig voor het milieu. Met de nieuwe plannen komt ook een einde aan de forse daling van de overheidsinkomsten uit autobelastingen van de afgelopen jaren.

Het PBL heeft vorig jaar de effecten onderzocht van het kabinetsbeleid voor milieu en klimaat, waaronder de nieuwe belastingplannen voor personenauto’s uit het Belastingplan 2012.

Met het automarktmodel Dynamo is onderzocht wat de effecten zijn van de nieuwe plannen op het personenautopark en op de milieubelasting van personenauto’s in Nederland.

Auteurs

Gerben Geilenkirchen, Jordy van Meerkerk, Anco Hoen

Kenmerken

Publicatietitel
Doet het kabinet de zuinige auto in de ban?
Publicatiedatum
27 februari 2012
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Milieu 2012(1), pp 56-59
Productnummer
605