Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Eco-innovaties in gevestigde productieketens

Rapport | 23-09-2015

Het kabinet heeft een groenegroeiambitie. Een belangrijke sleutel voor groene groei zijn eco-innovaties die zijn gericht op het voorkomen of reduceren van de milieubelasting van producten en productieprocessen. Uit PBL-onderzoek naar eco-innovatie in de beton- en de glastuinbouwketen blijkt dat de opschaling van baanbrekende eco-innovaties in de praktijk moeizaam gaat. Als de overheid haar ambitie kracht bij wil zetten is naast generiek beleid maatwerk nodig.

Eco-innovaties blijven vaak onbenut

Bestaande productieketens met gevestigde belangen, zoals de beton- en de glastuinbouwketen, zetten vooral in op kleinere stap-voor-stap verbetering van bestaande technieken (vaak gericht op kostprijsreductie). De mogelijkheden van baanbrekende eco-innovaties blijven vaak onbenut. Snelle en grootschalige toepassing is in de praktijk lastig. Dit belemmert de verdere vergroening en het langetermijn verdienvermogen van deze ketens.

Naast generiek beleid is maatwerk nodig

De overheid ziet het als haar taak om ervoor te zorgen dat schone technologie minstens dezelfde kansen krijgt als bestaande (vervuilende) technologie. PBL concludeert dat naast generiek beleid, zoals beprijzen en normeren, maatwerk geboden is, zoals benutting van de ruimte in het aanbestedingsbeleid voor de betonketen en het creëren van investeringsruimte in de glastuinbouw. Belangrijk is dat de overheid enerzijds het gevestigde systeem meeneemt in vergroeningsvraagstukken en anderzijds uitdagers kansen geeft. Maatwerk vergt gedetailleerde kennis van en interactie met de keten.

Auteur(s)Alexander van der Vooren; Melchert Reudink; Aldert Hanemaaijer
Rapportnr.1646
Publicatiedatum23-09-2015
Pagina's41
TaalNederlands