Een keuze-experiment naar de voorkeuren voor alternatief aangedreven auto's in Nederland

In deze paper probeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) inzicht te krijgen in de voorkeuren van Nederlandse particuliere autokopers voor alternatief aangedreven auto's (AFV's: Alternative Fuel Vehicles) en hun kenmerken. PBL heeft een state of the art 'conjoint analyse' uitgevoerd onder Nederlandse autokopers. Deze analyse is gebaseerd op data die zijn verkregen uit een online 'stated choice experiment'.

De resultaten laten zien dat AFV's sterk negatief worden gewaardeerd, met name de elektrische auto en waterstofauto. Dit wordt vooral veroorzaakt door de kleine actieradius, lange tank- en oplaadtijden en de beperkte beschikbaarheid van tank- of oplaadlocaties van deze autosoorten. De negatieve waardering voor AFV's kan aanzienlijk verminderen door het vergroten van de actieradius, sneller kunnen tanken of opladen, en het verkleinen van de omrijtijd naar een tank- of oplaadlocatie. Echter, zelfs wanneer die beperkingen grotendeels worden weggenomen worden AFV's gemiddeld nog steeds negatief gewaardeerd. De resultaten laten verder zien dat de voorkeuren van autokopers sterk uiteenlopen. Het jaarkilometrage blijkt verreweg de belangrijkste factor die de waardering voor elektrische en waterstofauto en hun respectievelijke actieradi beïnvloedt. De waardering voor elektrische auto's en waterstofauto's neemt sterk af wanneer het jaarkilometrage hoog is. De betalingsbereidheid voor een grotere actieradius neemt substantieel toe bij een hoger jaarkilometrage.

PBL working paper 3

Auteurs

Anco Hoen, Mark J. Koetse

Kenmerken

Publicatietitel
A choice experiment on afv preferences of private car owners in The Netherlands
Publicatiedatum
12 april 2012
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
92668