Elektrisch rijden personenauto’s en logistiek: trends en impact op het elektriciteitssysteem

Het aantal elektrische auto’s in Nederland groeit snel. Daarmee groeit ook de vraag naar elektriciteit om deze auto’s te kunnen laden. Er bestaat een reële kans dat de laadinfrastructuur en de capaciteit van het elektriciteitsnet niet snel genoeg kunnen meegroeien met deze stijgende vraag. De transitie naar elektrisch rijden loopt hierdoor risico op vertraging. TNO en het PBL hebben de ontwikkelingen en onzekerheden op het gebied van elektrisch rijden en de impact die dit kan hebben op het elektriciteitssysteem tot 2030 in kaart gebracht.

Groeiende elektriciteitsvraag

Het aantal elektrische auto’s groeit naar verwachting tot ruim boven de 1 miljoen in 2030. De elektriciteitsvraag groeit daarmee snel en legt een steeds groter beslag op het elektriciteitsnet, dat op veel plekken al tegen zijn grenzen aanloopt. Door het laden van de auto’s beter te spreiden over de tijd en het elektriciteitsnet te verzwaren kan dit worden ondervangen. Dit vergt niet zozeer nieuwe technologie maar vooral samenwerking tussen partijen en een afweging van belangen onder (overheids)regie.

Netverzwaring noodzakelijk maar kost tijd

Het stroomverbruik van een elektrische auto kan de elektriciteitsvraag van een huishouden verdubbelen. De piekvraag kan zelfs tot een factor 5 à 10 omhoog gaan. Lokale elektriciteitsnetten kunnen hierdoor overbelast raken, zeker wanneer veel auto’s in dezelfde wijk op ongeveer hetzelfde moment worden geladen. Het vermijden van deze lokale netcongestie is een van de hoofdopgaven in de transitie naar elektrisch rijden. Netverzwaring kan een oplossing bieden, maar dit kost tijd en vraagt uitvoeringscapaciteit. Belanghebbenden in de logistieke sector hameren eveneens op snelle netverzwaring.

Slim laden kan probleem beheersbaar houden

Door de piekvraag door laden beheersbaar te houden kan overbelasting van het elektriciteitsnet worden voorkomen. Daarbij is laadsturing, ook wel “slim laden” genoemd, onontbeerlijk. Slim laden biedt de mogelijkheid om variabele stroomprijzen te benutten die het gevolg zijn van de wisselende productie van hernieuwbare elektriciteit uit zon en/of wind. Hiervoor is meer financiële ruimte nodig om gebruikers te bewegen tot slim laden en moeten tegengestelde belangen worden overbrugd zoals het eerlijk verdelen van de kosten en baten over alle betrokkenen. Verder moeten er op het gebied van dataprivacy en de (interpretatie) van wetgeving nog een aantal punten worden opgelost.

Auteurs

PBL Auteurs
Marieke Nauta
Overige auteurs
Hein de Wilde (TNO)
Charlotte Smit (TNO)
Omar Usmani (TNO)
Sebastiaan Hers (TNO)

Kenmerken

Publicatietitel
Elektrisch rijden personenauto’s & logistiek: trends en impact op het elektriciteitssysteem
Publicatiedatum
23 september 2022
Publicatie type
Publicatie
Aantal pagina's
54
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4973