Energie besparen gaat niet vanzelf. Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving

In de gebouwde omgeving wordt al veel energie bespaard. Maar het energiegebruik daalt niet snel genoeg om het beleidsdoel voor 2020 te halen. Vooral de energiebesparing in bestaande gebouwen gaat langzamer dan verwacht, ook als de afspraken uit het Energieakkoord worden uitgevoerd.

Besparingstempo te laag om beleidsdoelen te halen

Dankzij succesvol overheidsbeleid voldoet de nieuwbouw aan steeds scherpere energienormen. Het aandeel van nieuwe gebouwen in de totale gebouwenvoorraad is echter relatief klein. Utiliteitsgebouwen (kantoren, winkels, scholen, zorginstellingen en ziekenhuizen) voldoen vaak niet aan de wettelijke eis  dat alle energiebesparingsmaatregelen genomen zijn die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Bij koopwoningen vordert de energiebesparing gestaag, maar te traag. Voor huurwoningen geldt dat de inspanningen van de woningcorporaties onvoldoende zijn om de doelen van het convenant wat met de huursector is afgesloten te halen.

Dwingender beleidsmaatregelen nodig

Om de doelen met meer zekerheid te kunnen halen moet het tempo van energiebesparing omhoog. Het PBL beveelt daarom aan te onderzoeken welke dwingender regels kunnen worden ingevoerd. Dit in anticipatie op de evaluatie van de resultaten uit het Energieakkoord in 2016. Uit de evaluatie blijkt dat een groot deel van de ondervraagde woningeigenaren, huurders en gebouwbeheerders van utiliteitgebouwen vindt dat de overheid een stap verder mag gaan dan nu gebeurt. Zij zijn vóór regels om bestaande gebouwen energiezuiniger te maken.

Auteurs

Kees Vringer, Manon van Middelkoop, Nico Hoogervorst

Kenmerken

Publicatietitel
Energie besparen gaat niet vanzelf. Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving
Publicatiedatum
19 december 2014
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1452