Energieverbruiksmanagers in Nederland

Energie besparen met de slimme meter

Energieverbruiksmanagers in combinatie met slimme meters kunnen energiebesparing stimuleren door feedback aan huishoudens te geven over hun energiegebruik. Het PBL en de Universiteit Tilburg onderzochten de effectiviteit van verschillende typen energieverbruiks-managers. Het lijkt er op dat zogeheten in-home displays het effectiefst zijn omdat ze gedetailleerde, real time feedback geven die continue zichtbaar is in huis.

Het PBL heeft in samenwerking met de Universiteit van Tilburg onderzoek gedaan naar drie verschillende typen energieverbruiksmanagers die het eigen energieverbruik voor huishoudens zichtbaar maken: een e-mail + webapplicatie, een app op smartphone of tablet, en een eenvoudig in-home display. 

In-home display draagt aantoonbaar bij aan energiebesparing

Voor het onderzochte eenvoudige in-home display is een besparing gemeten van 2,2 procent voor elektriciteit en 6,9 procent voor gas. De continue zichtbaarheid van de display in woonkamer of keuken met een aparte weergave voor het gas- en elektriciteitsverbruik speelt hierbij een belangrijke rol. Qua kosten voor de eindgebruiker kan de in-home display in een jaar worden terugverdiend.

Effect andere energieverbruiksmanagers op energiebesparing nog niet duidelijk

Op basis van dit onderzoek kan geen energiebesparing gekoppeld worden aan de onderzochte app met historische feedback en de e-mail + webapplicatie. De effectiviteit hiervan is naar verwachting lager dan die van  in-home display, omdat apps en webapplicaties niet continue zichtbaar zijn en de feedback actief opgevraagd moet worden. Op de langere termijn heeft de onderzochte e-mail + webapplicatie mogelijk wel een energiebesparend effect, aangezien huishoudens die deze e-mail ontvangen daardoor eerder aangeven op termijn energiebesparende maatregelen te willen nemen.

Besparingseffecten uitrol slimme meter en energieverbruiksmanagers op 4 Petajoule geschat

Op basis van het verrichte onderzoek schat het PBL dat huishoudens ongeveer 4 petajoule per jaar besparen door de uitrol van de slimme meter, het periodiek versturen van een uitgebreid verbruiks- en kostenoverzicht en het toepassen van in-home displays,. Daarvan is twee-derde toe te rekenen aan het verbruiks- en kostenoverzicht dat alle ruim 7 miljoen Nederlandse huishoudens met een slimme meter ontvangen. De resterende éénderde is toe te rekenen aan de 0,4 miljoen geïnstalleerde in-home displays.

In het rapport “Energieverbruiks-managers in Nederland, energie besparen met de slimme meter” worden de effecten besproken van Nederlandse energieverbruiksmanagers in het kader van het Nederlandse beleid. In het rapport “De invloed van energieverbruiksinformatie op energiebesparing, effectonderzoek naar twee diensten” wordt de effectmeting van twee diensten gerapporteerd. Dit rapport kan worden beschouwd als een achtergronddocument van het eerste rapport.

Auteurs

PBL Auteurs
Kees Vringer
Overige auteurs
Mirthe Boomsma
Daan van Soest

Kenmerken

Publicatietitel
Energieverbruiksmanagers in Nederland
Publicatiesubtitel
Energiebesparen met de slimme meter
Publicatiedatum
13 april 2021
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
33
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3855