EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland

De Europese Commissie heeft in 2014 voorstellen gedaan voor het Europese beleidskader voor klimaat en energie voor 2030. Onderdeel hiervan is het vaststellen van doelen om broeikasgasemissies met 40% te verminderen ten opzichte van 1990, om het aandeel hernieuwbare energie te verhogen naar 27% en om 30% energiebesparing te realiseren. Het gaat daarbij om doelen voor de EU als geheel voor het jaar 2030. ECN en het PBL hebben onderzocht hoe mogelijke doelstellingen voor Nederland te halen zijn en tegen welke kosten.

Het emissiedoel is uitgesplitst in een doel voor het verminderen van emissies binnen het emissiehandelssysteem (ETS): 43% ten opzichte van 2005, en de niet-ETS (onder andere gebouwde omgeving en transport): 30% ten opzichte van 2005. Er zijn geen meerkosten voor het realiseren van alleen een reductiedoel voor niet-ETS (onder andere gebouwde omgeving en transport ) tot 33%. De emissiereductie die zal optreden tot 2030 met het nu vastgestelde beleid is daarvoor al voldoende. Bij verdergaande emissiereductiedoelen lopen de kosten op, tot 30 miljoen per jaar in 2030 bij een doel van 38% en tot 1100 miljoen per jaar bij 43% emissiereductie.

Als het doel voor het aandeel hernieuwbaar niet veel verder gaat dan datgene dat toch al nodig is voor het verminderen van emissies, zijn de meerkosten beperkt of soms zelfs negatief. Bij doelen voor het verminderen van het finaal energieverbruik nemen de kosten voor Nederland in alle onderzochte varianten sterk toe. Dit komt doordat Nederland al veel aan energiebesparing heeft gedaan.

Auteurs

Bert Daniƫls, Robert Koelemeijer, Francesco Dalla Longa, Gerben Geilenkirchen, Jamilja van der Meulen, Koen Smekens, Joost van Stralen

Kenmerken

Publicatietitel
EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland
Publicatiedatum
26 september 2014
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1394