Europees modal shiftbeleid resulteert hoogstens in kleine vermindering CO2-uitstoot

De Europese Commissie wil de CO2-uitstoot van het verkeer verminderen. Naast het stellen van eisen aan voertuigen en brandstoffen is de inzet gericht op het beïnvloeden van de vervoerwijzekeuze (modal shift). Weliswaar kan modal shift een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen van de Europese Commissie, maar in de praktijk is de beïnvloeding van de keuze van vervoerwijze tot nog toe beperkt geweest.

Modal shift is dan ook zeker geen panacee voor het terugdringen van de CO2 emissies in transport. Op basis van de huidige kennis is het onwaarschijnlijk dat met de huidige instrumenten, vooral (subsidies voor) aanleg van infrastructuur en liberalisering van de transportsector, de beoogde grote verschuiving in transportstromen tot stand wordt gebracht.

Auteurs

Hans Nijland (PBL), Eelco den Boer (CE Delft)

Kenmerken

Publicatietitel
Europees modal shiftbeleid resulteert hoogstens in kleine vermindering CO2-uitstoot
Publicatiedatum
27 februari 2012
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Milieu 2012(1), pp 53-55
Productnummer
92662