Expertworkshop CO2-heffing en verplaatsing

Dit achtergrondrapport bevat een verslag van de CPB/PBL-expertworkshop CO2-heffing en verplaatsing die plaatsvond op 13 mei 2019.

De CPB/PBL-expertworkshop ‘CO2-heffing en verplaatsing’ beoogde een bijdrage te leveren aan een neutrale inschatting van de verplaatsing van bedrijfsactiviteiten door de invoering van een CO2-heffing voor de industrie in Nederland. Een niet op- of neerwaarts vertekende inschatting helpt de planbureaus niet alleen bij de doorrekening van klimaatvoorstellen, maar biedt tevens input voor het maatschappelijke debat over een CO2-heffing en in het bijzonder de omvang van verplaatsing.

De expertworkshop die de planbureaus op 13 mei 2019 organiseerden, werd naast experts van CPB en PBL bijgewoond door experts van CE Delft, DNB, PwC en UvT. Mede op basis van hun input wordt besloten hoe de planbureaus verplaatsingseffecten van klimaatbeleid in huidige en toekomstige doorrekeningen meenemen. In de workshop kwamen twee methoden aan bod: een analyse van verplaatsingseffecten via een algemeen evenwichtsbenadering (aan de hand van het model WorldScan) en een analyse op bedrijfsniveau van het effect op brutowinsten (EBITDA-benadering).

Auteurs

Centraal Planbureau (CPB), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Kenmerken

Publicatietitel
Expertworkshop CO2-heffing en verplaatsing
Publicatiedatum
18 juni 2019
Publicatie type
Rapport
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5427