Gas zal nooit helemaal verdwijnen

12-12-2019 | Artikel

Het terugschroeven van ons aardgasgebruik is noodzakelijk om de Parijse klimaatdoelen te halen. Maar zonder de back-up van een gasnet raakt ons elektriciteitsnet overbelast. Voor een klimaatneutraal energiesysteem is een combinatie van warmtenetten, elektriciteit én duurzame gassen onvermijdelijk.

In dit artikel zoals gepubliceerd in het Tijdschrift S&D van de Wiardi Beckman Stichting bespreekt Pieter Boot wat er met ons gas aan de hand is en welke toekomst we kunnen verwachten.

Eerst wordt beschreven hoe het gasverbruik zich in Nederland en Europa naar verwachting zal ontwikkelen, waarbij de vraag aan de orde komt waarom we in Nederland eerst graag aardgas verbruikten maar er nu vanaf willen. Vervolgens wordt de vraag behandeld waar ons gas vandaan zal komen als we het niet meer in Groningen winnen.

De auteur betoogt dat we gas zullen blijven gebruiken, maar steeds meer in nieuwe vormen en sluit af met enkele vragen waarover beleidsmatig nog niet genoeg wordt nagedacht.