Gestolde waarden, veranderde werkelijkheid en nieuwe actoren

Infrastructuur voor mobiliteit wordt aangelegd en onderhouden om plekken waar activiteiten als wonen, werken, zorg of recreëren plaatsvinden met elkaar te verbinden. Het is het weefsel dat ons met elkaar verbindt en de samenleving laat functioneren. De manier waarover we besluiten nemen over die infrastructuur is vastgelegd in regels, richtlijnen, organisaties en gebruiken. Die instituties en werkwijzen reflecteren de waarden die dominant waren op het moment dat ze zijn ontstaan. In dit essay verkent het PBL hoe waarden uit het verleden gestold zijn in onze infrastructuur en instituties daaromheen en hoe actuele en toekomstige ontwikkelingen vragen om een herbezinning daarop.

Het essay is geschreven als bijdrage aan de WRR bundel ‘Sturen op de sociale waarde van infrastructuur’.

Auteurs

Daniëlle Snellen en Joost Tennekes

Kenmerken

Publicatietitel
Gestolde waarden, veranderde werkelijkheid en nieuwe actoren
Publicatiedatum
19 september 2018
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
3305