Herziening weerscorrectie voor ruimteverwarming

Nieuwe methodiek om energieverbruik voor ruimteverwarming te corrigeren voor weer en klimaat in de Klimaat- en Energieverkenning

Zo veranderlijk als het weer’, is wel de uitdrukking. Omdat het weer van jaar op jaar flink kan verschillen, valt ook het energieverbruik het ene jaar (veel) hoger uit dan het andere jaar. Dit geldt hoofdzakelijk voor het energieverbruik voor ruimteverwarming en dan met name in de sectoren huishoudens, diensten en de landbouw. Ook het klimaat verandert, wat het weer en dus het energieverbruik in de toekomst zal beïnvloeden. Het maakt het moeilijk om af te leiden wat andere oorzaken zijn van de ontwikkeling in het energieverbruik, zoals energiebeleid of het gedrag van energieverbruikers. Om energiebeleid goed te kunnen monitoren is het dus nodig om het gemeten jaarlijkse energieverbruik te corrigeren voor de invloed van het weer.

Een verbeterde methode voor weerscorrectie in de Klimaat- en Energieverkenning

In de Klimaat- en Energieverkenning (‘KEV’) wordt een weerscorrectie toegepast om de ontwikkeling van het energieverbruik beter te kunnen analyseren. Tot nu toe werd daarvoor de standaard ‘graaddagen-methodiek’ gebruikt. Het lukt met deze methode alleen niet om het energieverbruik volledig te corrigeren voor de invloed van het weer. Met name in relatief koude en warme jaren bleef het energieverbruik onverklaarbare pieken en dalen vertonen. In samenwerking met De Energiemanager, CBS en TNO is daarom een nieuwe weerscorrectie-methode ontwikkeld: de ‘KEV-SJV’ (‘SJV’ staat voor standaardjaarverbruik) methodiek. Vanaf de KEV 2022 wordt deze nieuwe methode gebruikt.

Aspecten en consequenties van de verbeterde methode

De verbeterde methode heeft verschillende nieuwe aspecten. Zo wordt nu bijvoorbeeld rekening gehouden met de invloed van windsnelheid en wordt gerekend met een variabele in plaats van een vaste stookgrens. Er worden ook meer gedetailleerde gegevens gebruikt over het werkelijke gasverbruik en over klimaatverandering vanuit de klimaatscenario’s van het KNMI. Het toepassen van de verbeterde methode leidt tot een kleine wijziging in de hoeveelheid broeikasgasemissies zoals die voor de Klimaat- en Energieverkenning van 2021 zijn berekend.

Auteurs

PBL Auteurs
Cees Volkers Paul Vethman
Overige auteurs
Michiel van Bruggen (De Energiemanager)

Kenmerken

Publicatietitel
Herziening weerscorrectie voor ruimteverwarming
Publicatiesubtitel
Nieuwe methodiek om energieverbruik voor ruimteverwarming te corrigeren voor weer en klimaat in de Klimaat- en Energieverkenning
Publicatiedatum
1 november 2022
Publicatie type
Rapport
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4902