Het Europese Klimaatplan 2030

Aandachtspunten voor de afstemming tussen Europees en nationaal klimaatbeleid

De Europese Commissie heeft voorgesteld het Europese klimaatbeleid aan te scherpen. Het PBL heeft de plannen van de Europese Commissie geanalyseerd, en verkend wat de mogelijke gevolgen zijn voor het Nederlandse klimaatbeleid. Dit is gebeurd mede op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Verhoging reductiedoel broeikasgasemissies

In het Europese Klimaatplan-2030 van de Europese Commissie is voorgesteld om het doel voor de reductie van broeikasgasemissies in 2030 te verhogen van 40 naar ten minste 55 procent ten opzichte van 1990. Het plan is onderdeel van de Europese Klimaatwet waarin ‘klimaatneutraliteit in 2050’ als doel is vastgelegd.

Aangescherpte Europese ambitie

In deze policy brief wordt ingegaan op drie vragen: in hoeverre is het Commissievoorstel passend bij de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs; wat is de directe betekenis van de aangescherpte Europese ambitie voor Nederland; en wat betekenen de verschillende mogelijke beleidsaanpakken voor het Nederlandse klimaatbeleid.

Belangrijkste conclusie

De aangescherpte ambitie zal vermoedelijk extra beleidsinspanningen voor Nederland gaan betekenen. De precieze aard van die inspanningen is afhankelijk van de nadere uitwerking van de plannen. Op verschillende punten kan het Europese beleid het bereiken van bestaande nationale doelstellingen vergemakkelijken.

Auteurs

PBL Auteurs
Michiel Hekkenberg Pieter Boot Jos Notenboom

Kenmerken

Publicatietitel
Het Europese Klimaatplan 2030
Publicatiesubtitel
Aandachtspunten voor de afstemming tussen Europees en nationaal klimaatbeleid
Publicatiedatum
2 november 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
53
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4308