Hoogste tijd voor de lange termijn! Verslag ECN/PBL symposium over recente ontwikkelingen in het energiebeleid

15-03-2016 | Publicatie

Op vrijdag 11 maart 2016 vond het ECN/PBL symposium plaats over recente ontwikkelingen in het energiebeleid. Doel van het symposium was een bijdrage te leveren aan de discussie over de dilemma’s van het energiebeleid op de lange termijn.

Recente ontwikkelingen in het klimaat- en energiebeleid

Onlangs zijn in Parijs internationale afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen zeer sterk te gaan beperken zodat op de lange termijn (>2100) de mondiale temperatuurstijging niet verder gaat dan 2 graden of zelfs 1,5 graad. De EU heeft met het oog op het 2-gradendoel eerder al een doel geformuleerd van 80-95% broeikasgassenreductie in 2050 en een tussendoel van 40% in 2030.

Foto: Michel den Elzen en Pieter Boot (PBL)

Foto: Michel den Elzen en Pieter Boot (PBL).

Nederland komt met het voorziene beleid uit op ca 20% reductie in 2030. Daarom zal het energie- en klimaatbeleid zich nu al veel meer moeten gaan richten op de lange termijn als we tenminste het 2-gradendoel serieus nemen.

Er is nog veel onzekerheid over welke stappen en stapjes op de korte termijn effectief zijn op de lange termijn. Welk beleid leidt nu tot de maatregelen die passen bij de lange-termijndoelen? En welk beleid is eigenlijk contraproductief?

Foto Ton van Dril (ECN)

Foto: Ton van Dril (ECN)

Wat moet er nu anders met het oog op de lange termijn?

  • Wat betekent het klimaatakkoord van Parijs voor het nationale beleid? Michel den Elzen (PBL) (PDF, 2.2 MB)
  • Wat moeten we nú doen aan Biomassa, CCS, elektrificatie, besparing? Jan Ros (PBL) (PDF, 0.6 MB)
  • Fundamentele keuzes voor verduurzaming van de woningvoorraad. Marijke Menkveld (ECN) (PDF, 0.6 MB)
  • Wat is nodig voor lange termijn financiering? Rens van Tilburg (Universiteit Utrecht, Sustainable Finance Lab) (PDF, 1.1 MB)