Hoogste tijd voor de lange termijn! Verslag ECN/PBL symposium over recente ontwikkelingen in het energiebeleid

Op vrijdag 11 maart 2016 vond het ECN/PBL symposium plaats over recente ontwikkelingen in het energiebeleid. Doel van het symposium was een bijdrage te leveren aan de discussie over de dilemma’s van het energiebeleid op de lange termijn.

Recente ontwikkelingen in het klimaat- en energiebeleid

Onlangs zijn in Parijs internationale afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen zeer sterk te gaan beperken zodat op de lange termijn (>2100) de mondiale temperatuurstijging niet verder gaat dan 2 graden of zelfs 1,5 graad. De EU heeft met het oog op het 2-gradendoel eerder al een doel geformuleerd van 80-95% broeikasgassenreductie in 2050 en een tussendoel van 40% in 2030.

Foto: Michel den Elzen en Pieter Boot (PBL)
Foto Ton van Dril (ECN)

Auteurs

PBL en ECN

Kenmerken

Publicatietitel
Hoogste tijd voor de lange termijn! Verslag ECN/PBL symposium over recente ontwikkelingen in het energiebeleid
Publicatiedatum
15 maart 2016
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
2394