Houtige biomassa voor bio-energie CO2-effecten en technische ontwikkelingen

Houtige biomassa (kapresten uit bossen, afvalhout, landbouwresiduen zoals stro en snelgroeiende energiegewassen) biedt een aanzienlijk potentieel voor toekomstige benutting in de energievoorziening. Maar het duurzame aanbod zal beperkt zijn, dus is de vraag waar die biomassa het beste kan worden ingezet en dat pakt voor de korte termijn anders uit dan voor de lange termijn

Effectieve inzet houtige biomassa vormt innovatie uitdaging

Op de korte termijn (tot 2020) levert de inzet van houtige biomassa in de elektriciteitsproductie ter vervanging van kolen de meeste vermindering van de CO2-uitstoot op. Voor de lange termijn pakt het anders uit. Als een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met tenminste 80% moet worden bereikt, kan biomassa effectiever worden ingezet in sectoren met weinig zicht op andere CO2-arme alternatieven (die er wel zijn voor elektriciteitsproductie), zoals de luchtvaart en het vrachttransport over de weg, voor ruimteverwarming in de bestaande bebouwing.

Juist de technieken voor de omzetting van houtige biomassa in groen gas, biobrandstoffen en ook in biochemicaliƫn verkeren nog in de fase van ontwikkeling. Grootschalige demonstratieprojecten worden opgestart en Nederland speelt hierin mee. Hier liggen uitdagingen voor innovatie en kansen voor een groene economie.

Auteurs

Winand Smeets en Jan Ros

Kenmerken

Publicatietitel
Houtige biomassa voor bio-energie CO2-effecten en technische ontwikkelingen
Publicatiedatum
24 februari 2014
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1278