Kan het internationale klimaatbeleid anders?

02-07-2012 | Publicatie

Het is geen geheim dat de internationale klimaatonderhandelingen moeizaam verlopen. Daarom zijn er de laatste jaren veel voorstellen gedaan voor organisatorische veranderingen van het internationale klimaatbeleid. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft onderzocht wat deze voorgestelde ‘alternatieve wegen’ kunnen betekenen, internationaal en voor Nederland.