Kan ons voedsel duurzamer worden?

16-04-2019 | Website

Op de themasite ‘Kan ons voedsel duurzamer worden?’ zijn conclusies uit de PBL-studie Dagelijkse kost interactief en met illustraties verbeeld. De lezer kan zelf bekijken hoe hij de voedselconsumptievoetafdruk kan veranderen en wat de voor- en nadelen van zijn keuzes zijn.

Iedereen eet elke dag. Maar waar komt ons voedsel vandaan, en hoe duurzaam is het? Wie kan wat veranderen om ons voedsel duurzamer te maken? Over deze vragen gaat deze interactieve themasite.

Met behulp van een interactieve voedselconsumptie-voetafdruk kan de lezer bekijken wat het effect op de land- en broeikasgasvoetafdruk is van de keuzes die je maakt in voedselconsumptie en voedselproductie. Die keuzes vragen om inzet van verschillende partijen in het voedselsysteem.

Om ons voedsel duurzamer te maken, is de inzet van alle partijen uit het voedselsysteem nodig.