Kennis met impact

Reflexief werken bij publieke kennisorganisaties
Rapport

Om kennis goed op het beleid te laten aansluiten en te weten welke kennis je moet ontwikkelen, is er maatwerk nodig per dossier. Dit vraagt om goed inzicht in de huidige politiek-bestuurlijke context en de ontstaansgeschiedenis van de beleidsaanpak en de ontwikkelingen daarin. In het PBL-essay Kennis met impact: Reflexief werken bij publieke kennisorganisaties wordt duidelijk hoe publieke kennisorganisaties hun kennisfunctie kunnen inrichten en organiseren in verbinding met hun omgeving. Wat is passend en goed onderzoek in het licht van de aard en context van de opgave die voorligt en hoe kan de impact van kennis worden verzorgd

Kennis en de omgeving waarin die kennis gevraagd en gebruikt wordt beïnvloeden elkaar. Zo kunnen nieuwe inzichten of beleidsontwikkelingen leiden tot aanvulling van nieuwe data of uitbreiding van beleidsopties en handelingsperspectieven; een onderzoeksrapport is dan de uitkomst van ontelbare interacties tussen onderzoekers onderling en met hun omgeving.

Reflexief werken aan onderzoek


De wisselwerking  tussen de ontwikkeling van kennis en de omgeving waarin de kennis gestalte krijgt en wordt toegepast, vatten we onder de noemer van reflexiviteit. In een samenleving van energieke en kritische burgers, waarin gezag niet meer vanzelf spreekt, overheden samen met marktpartijen en maatschappelijke organisaties aan zet zijn en (de toegang tot) kennis in belangrijke mate is gedemocratiseerd neemt reflexiviteit verder toe. Het essay stelt dat reflexief werken het voor publieke kennisorganisaties mogelijk maakt om zich vakkundig tot hun veranderend speelveld te verhouden.

Kennis afstemmen op maatschappelijke ontwikkelingen


Hiernaast vraagt reflexiever werken om een bredere blik op passende kennis en kennisontwikkeling. Bij kennisorganisaties die reflexief werken staan niet alleen wetenschappelijke analyses en systeemkennis centraal, maar zijn de verbindingen met de leefwereld van beleidsmedewerkers, bedrijven en burgers net zo belangrijk. Het kennen en begrijpen van die leefwereld is nodig om de kennisontwikkeling af te stemmen op de kenmerken en fase waarin het beleid zich bevindt, en de kennisbehoefte die daar speelt. Het vermogen om de leefwereld te kennen en daarnaar te handelen is reflexief werken. Wanneer kennisorganisaties reflexiever gaan werken kunnen ze hun organisatie en onderzoeksprocessen beter inrichten in het licht van huidige politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen, om zo kennis met impact te blijven verzorgen.

Auteurs

PBL Auteurs
Eva Kunseler Lisa Verwoerd

Kenmerken

Publicatietitel
Kennis met impact
Publicatiesubtitel
Reflexief werken bij publieke kennisorganisaties
Publicatiedatum
2 december 2019
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
70
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
2236