Kennisscan Luchtvaartnota

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is bezig met de voorbereiding van een Luchtvaartnota voor de periode 2020-2050. Om de actuele kennis voor die nota bijeen te brengen en te ordenen, heeft het PBL een scan uitgevoerd van zo’n 200 openbaar toegankelijke (semi)wetenschappelijke studies en artikelen die relevant kunnen zijn voor de politieke besluiten die over luchtvaart moeten worden genomen. De scan gaat onder meer over economie, connectiviteit, toekomsttrends, klimaat, geluid en wonen.

Overzicht literatuur en aanvullende onderzoeksvragen

De kennisscan geeft een overzicht van de beschikbare literatuur, maar laat ook zien waar discussie over bestaat en waar nog kennis ontbreekt. Als kennis ontbreekt of betwist wordt, kan dat reden zijn voor aanvullende onderzoeksvragen. De scan sluit af met deze onderzoeksvragen.

Dit onderzoek helpt bij de onderbouwing van de keuzes die in de Luchtvaartnota gemaakt zullen worden.

Auteurs

Jan Schuur, Wim Blom en Gabrielle Uitbeijerse

Kenmerken

Publicatietitel
Kennisscan Luchtvaartnota
Publicatiedatum
21 december 2018
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
3424