Kijk bij nieuwbouw in de polder verder dan alleen het aantal woningen

03-02-2022 | Artikel

In de discussie over het inlopen van het woningtekort wordt vaak verwezen naar grootschalige nieuwbouw op uitleglocaties aan de stadsranden. Deze discussie richt zich tot nu toe voornamelijk op verschillende ruimteclaims en op het aantal woningen dat op deze locaties gerealiseerd zou kunnen worden. Er is weinig aandacht voor de betekenis van deze wijken voor regio als geheel en hun positie in interstedelijke netwerken en relaties. Deze studie laat met het voorbeeld van de VINEX wijk Leidsche Rijn zien, dat de grootschalige nieuwbouwwijken meer zijn dan een groot aantal woningen in één stadsgebied.

Impact van uitleglocaties op de stad

Afhankelijk van de inrichting en locatie van de wijk hebben kunnen grootschalige nieuwbouwwijken een grote impact hebben op segregatieprocessen in de stad, veroudering op wijkniveau en interregionale mobiliteit. Bij de overwegingen over nieuwe uitleglocaties dient met deze factoren rekening te worden gehouden.