Kosten en baten van klimaatbeleid

Klimaatverandering kan grote gevolgen hebben. Om die het hoofd te bieden kan worden gekozen voor het aanpassen aan die gevolgen, adapteren, en voor het beperken van de klimaatverandering, mitigeren.

Samenhang tussen mitigatie en adaptatie

Timing en onzekerheid spelen een cruciale rol bij de kosten en baten van mitigatie en adaptatie. Dit komt omdat de baten van mitigatie, welke bestaan uit de vermeden schade, decennia na de kosten plaatsvinden en deze veel onzekerder zijn dan de mitigatiekosten. Tevens is de schade ongelijk verdeeld, waarbij in het algemeen de schade in de armste landen het hoogst is. Klimaatmitigatie verlaagt zowel het risico op onzekere, maar potentieel hoge, klimaatschade als de gevolgen van het falen van optimaal adaptatiebeleid.

Dit artikel is onderdeel van een speciale uitgave van TPEdigitaal met als thema Energiebeleid en Klimaat. Zie tevens de overige publicaties met medewerking van PBL.

Auteurs

Andries Hof

Kenmerken

Publicatietitel
Kosten en baten van klimaatbeleid
Publicatiedatum
20 Juli 2015
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
TPEdigitaal
Productnummer
1848