Kwaliteit bodem en water beter door het mestbeleid?

De Meststoffenwet regelt het (kunst)mestgebruik door boeren om verliezen van mineralen naar het milieu te verminderen. Het primaire doel is een goede kwaliteit van bodem en water. Een bijkomend voordeel is het efficiënter gebruik van mineralen. De evaluatie van de meststoffenwet in 2012 (EMW2012) laat zien in hoeverre het doel bereikt wordt en levert een bijdrage aan de besluitvorming van de overheid over de invulling van het mestbeleid vanaf 2014.

Bodemvruchtbaarheid op peil ondanks dalend mineralenoverschot landbouwbodem

De ontwikkeling van het overschot op de mineralenbalans van de bodem geeft een eerste inzicht in de effecten van het mestbeleid op het milieu. Er is sprake van een dalende trend sinds 1990 (P als fosfaat) en 1998 (N). De daling komt vooral door een afnemend gebruik van kunstmest en van dierlijke mest. De afvoer via het geoogste gewas neemt nauwelijks toe; bij N neemt de afvoer zelfs af.

Verbetering waterkwaliteit vlakt af

De laatste jaren vlakt de dalende trend van het overschot op de mineralenbalans van de bodem echter af, net als de verbetering van de waterkwaliteit. Momenteel voldoet ongeveer de helft van de meetlocaties aan de doelstellingen voor stikstof en fosfor in grond- en oppervlaktewater. De bodemvruchtbaarheid is ondanks het mestbeleid niet afgenomen wat betreft het gehalte aan fosfaat en organische stof.

Auteurs

Jaap Willems, Marian van Schijndel en Oscar Schoumans

Kenmerken

Publicatietitel
Kwaliteit bodem en water beter door het mestbeleid?
Publicatiedatum
14 juni 2013
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Bodem, nummer 3 (2013)
Productnummer
1133